Participatívne rozhodovanie

Viac info

Harmonogram

Prijímanie nápadov

do 15.06.2022

Posúdenie nápadov

do 15.07.2022

Hlasovanie

21.07. - 22.08.2022

Výsledky hlasovania

23.08.2022

Realizácia projektov

september - október 2022